Modul 3: Familj och företagande

Introduktion

Familjen är viktig för alla människor. Är den kanske speciellt viktig för den som driver ett eget företag? Eller ställer företaget till problem för familjen? Hur kombinerar man familjelivet med företagslivet på ett bra sätt? Det finns inget absolut svar på det, men det finns goda råd att få. Det privata och det professionella kan inte, och bör inte, separeras helt. Din personliga bakgrund är en kompetens att använda i företagandet.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande