Modul 3: Familj och företagande

Introduktion

När du startar ett företag ska du registrera företagsformen hos Bolagsverket (behövs inte alltid för enskild näringsverksamhet) för att företaget ska få ett organisationsnummer. När du har fått registreringsbeviset ska du registrera din verksamhet hos Skatteverket för att deklarationen av moms och andra skatter ska bli rätt. Använder du Företagsregistrering.se kan du göra allt på en gång. Företag i Sverige kan vara av olika typer. Vilken företagsform du väljer beror på verksamhetens karaktär och din och din familjs situation. En viktig aspekt är hur viktigt det är för dig att separera din familjs ekonomi från ditt företags ekonomi.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande