Modul 8: Planering och start

Introduktion

När du har lärt dig hur det svenska samhället fungerar kan du fungera som en aktiv medlem i samhället. Om du är en entreprenör vill du vara mycket aktiv i samhället och i arbetslivet – kanske starta ett eget företag.

Att starta ett företag i Sverige är inte svårt om du accepterar hjälp från alla myndigheter och organisationer som så gärna vill hjälpa dig. Det finns många viktiga saker du ska tänka på när du utvecklar din affärsidé och planerar ditt företag.

Det finns också speciella procedurer som du måste följa när du registrerar ditt företag. Samarbeta med alla myndigheter, så gör ni tillsammans ditt företag och ditt liv i Sverige mer framgångsrikt.


 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande