Modul 8: Planering och start

Introduktion

Planeringen och starten av ditt företag bör följa en speciell procedur eller tillvägagångssätt. Om du gör allt i rätt ordning och på rätt sätt, så får ditt företag den bästa möjliga starten. Det handlar inte bara om att fylla i rätt papper, utan också om att använda rätt resurser för att få goda råd. Genom hela proceduren med att planera och starta företag är du aldrig ensam. Myndigheterna ställer krav på dig, men de hjälper dig också.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande