Modul 8: Planering och start

Introduktion

Affärsplanen är ett verktyg i ditt företagande. Den är din verksamhetsbeskrivning som du kontinuerligt ska uppdatera. Det finns flera skäl för att göra en affärsplan. Du får själv en helhetsbild och missar inga viktiga aspekter. Du gör den för att presentera ditt företag för intressenter såsom finansiärer, revisorer, rådgivare, anställda och kunder. Ladda ner den här mallen så kan du använda den för uppgifterna i det här avsnittet.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande