Modul 6: Lagar och regler

Introduktion

Brottslighet eller kriminalitet är när någon bryter mot lagen (lagbrott). Inom juridiken är det straffrätten som beskriver vilka brott som finns, och vilka påföljder (straff och andra konsekvenser) de ska få. Ett brott är ett brott mot staten, och bara staten har rätt att straffa (vedergälla eller hämnas). Förutom straffrätten finns också civilrätten. Den beskriver avtalsbrott mellan privata aktörer, och de kompenseras med skadestånd.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande