Modul 6: Lagar och regler

Introduktion

Med rättsväsendet menar man normalt de myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet. Domstolarna är basen i rättsväsendet. I rättsväsendet finns också myndigheter som utreder och förebygger brott - Polisen, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten - och Kriminalvården. Andra myndigheter kan också ha uppgifter som ligger inom rättsväsendet eller är kopplade till det, som t.ex. Tullverket.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande