Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6                
 
 
 

 

Två år efter SFI-kursen - adjektiv
Läs texten samtidigt som du lyssnar. Gör sedan övningen.
 

Här ska du leta adjektiv. Skriv in de ord som är adjektiv på den tomma raden.

Exempel:
Milton är glad. Glad är ett adjektiv, för det beskriver hur Milton är.
Milton är lång. Lång är ett adjektiv, för det beskriver hur Milton ser ut.