Ívning 1 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7                
 
 
 

 

Två år efter SFI-kursen - verb

Läs texten samtidigt som du lyssnar.
De markerade orden är sådana ord som talar om någonting man gör eller har gjort
De kallas för verb och heter lite olika beroende på om det är något man gör nu, gjorde igår eller har gjort.
Titta lite extra på dem. Gör sedan övningen som kommer efter texten.
 

Skriv in rätt form av orden enligt exemplen.