Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 6 Ívning 7                
 
 
 

 

Två år efter SFI-kursen - motsatsord

Läs texten samtidigt som du lyssnar.
De markerade orden är sådana ord som du kommer att jobba med i övningen som kommer efter texten.
Men då kommer alla ord att stå i sin grundform.

Även här kan du använda dig av http://wl.ebolaget.com/Contents/Search.asp.

 

Här ska du jobba med motsatsord. Skriv in motsatsordet på den tomma raden. Tänk även här på vilken betydelse ordet har i sitt sammanhang (i texten).

Exempel:
Ord: Kort
Motsatsord: Lång