För lärare

 

 

 
Handledning till webbsidan Digitala spåret
 
   
 

Lärarsajter och språksidor

 

 
  Va med!

Värdegrundsarbete och medborgarskap

sfi-material för diskussion om samhälle och vardagsliv

 


 
   
Svenska och mycket mer - Sweol
Bl.a. läromedel för alfabetisering

 

   

Lektion.se Sveriges största lärarsajt
Bli medlem och ta del av egenproducerade läromedel i en databas. Helsingborg

 

 
  Vårdguidens material för Sfi
Språkövningar och fallbeskrivningar
   
  Specialpedagogiska skolmyndigheten    
  Unis - ett digitalt läromedel för sfi och sva    
  Nationellt centrum, sfi och svenska inom vuxenutbildningen    
  Nationellt centrum, sfi och svenska som andraspråk    
  Nationellt centrum - Nätverk för lärare och skolledare om webbaserat sfi, bla, appar för
i-Pads
   
  IKTsidan, Lust, motivation och lärande    
 

Svenska institutet sprider kunskap om Sverige i utlandet.

   
  Svensklärarföreningen    
 

Språkrådet
Vad händer i svenska språket?

Skoldatatek - verktyg för lärande
 

   
 

Analysverktyg

Folkuniversitetets inplaceringstest i svenska

Nu måste man registrera sig och göra testet på nätet.

Europeiska språkportfolion, Skolverket
PDF-fil - Mitt språk pass för elever 12–16 år

A  Nybörjare   A1, A2
B  Mellan       B1, B2
C  Avancerad  C1, C2

skolverkets hemsida står mer om den Europeiska språkportfolion.

Uppsala universitet har material om språkportfolion för åldrarna 16+.

Europeisk språkportfolio - Handledningar och checklistor, Skolverket
Ifyllningsdokument för självbedömning.
Ett pdf-dokument på 30 sidor.
 

   
   

Kolla källan - Lektionsmaterial om källkritik
Dkolverket. Bra att veta om fusk och plagiat.

 

   
  Lärarnas historia mm

 

 

UR – Kunskapsbanken - pedagogiska frågor

 

Bilder på nätet

Sök och hitta bilder på Internet

 

 

Språkträning – program

Vilka språkträningsprogram finns att köpa?

   
 

Data- och IT-kunskaper

Appar språkappar för i-Pads - tips från
Nationellt centrum 2012

Flexikon - folkbildning
Flexibelt lärande och IT-verktyg

IT för pedagoger
Resurser för undervisning

IT i undervisningen
Pedagog Stockholm

 

1
 
Tangentträning - Kunskapsstjärnan

IT för funktionshindrade Frölunda data
Dataprogram för ordkunskap

Skolornas portal Jönköping
IT, sökning, data m.m.