Digitala spåret

Digitala spåret är ett projekt som har initierats av CFL, Centrum för flexibelt lärande och utfört av lärare på Botkyrka vuxenutbildning 2006 och 2007

 

tillbaka

 

Projektets syfte

Digitala spårets syfte var att

  • att göra en översikt av digitala läromedel för svenskstudier.
  • att inspirera till egna strategier och val för lärande.
  • att inspirera till andra aktiviteter utanför skolan som främjar lärande.

 

 

 

I syftet strävar vi också efter att.

  • Överbrygga "diken" i tid vid antagning och kursövergångar.
  • göra en kompletterande digital kurshandledning.
  • Integrera projektet med övrigt flexibelt lärande.
  • Främja och underlätta självstudier..
  • Träna de studerade att bli självständiga och reflekterande i sitt lärande.

 

 

Projektets mål

Projektets mål är att skapa en studieform i svenska/ svenska som andra språk; för SFI-studerande , för studerande på övre grundläggande SAS samt för studerande på A-kursen gymn. nivå, vilken möjliggör kontinuerlig antagning, och individuell studiegång med handledning dvs. kurshandledning/lärarhandledning.

Målet är att kunna studera enligt två språkmodeller.

Kursmodell 1 är upplagd och strukturerad i form av olika teman; familjen, bostad, ekonomi, arbete, kärlek, utbildning, hälsa, fritid, litteratur, populärvetenskap, etc.

Kursmodell 2 utgår från olika färdighetsområden i svenska språket och är upplagd efter dessa; lyssna och förstå, samtal, tal, läsförståelse, skriftliga färdigheter.

Webbsidemakare:
peter.yhrstrom"@"botkyrka.se
kontaktas för synpunkter och felaktigheter på den här webbsidan.

Presentationsmaterial

upp