Om Digitala spåret

Digitala spåret är ett projekt som har utfört av lärare på Botkyrka vuxenutbildning. Projektet har initierats av CFL, Centrum för flexibelt lärande, en myndighet som nu har upphört och vars verksamhet övergått till Skolverket.

 

 

  I korthet har målet varit att stimulera språkträning för SFI, svenska för invandrare och SAS, svenska som andraspråk.

Projektet avslutades 2007, men vi fortsätter i mån av tid att hålla sidan uppdaterad.

Du kan läsa mer här..

 

 

Kontakt - felanmälan

Du kan gärna skriva till oss via e-post
peter.yhrstrom"@"botkyrka.se

Observera att ta bort citattecknen.

I bland händer det att något är fel. Sidan kanske inte nås, eller också är det någon övning som ger felaktigt svar.

Vi tar tacksamt emot korrigeringar och synpunkter.

 

 

 

 

 

upp