Övning 1 Övning 2 Övning 3 Övning 4 Övning 5 Övning 6 Övning 8 Övning 9 Övning 10 Övning 11        
 
 
 

 

Samtal med granne - Läs- och hörförståelse

Lyssna på texten samtidigt som du läser den.
Använd ditt lexikon och slå upp de ord du inte förstår. Besvara sedan frågorna.