Studiearbeten


Uppgift 1

Rita en karta där du visar hur man tar sig från din bostad till den matbutik du brukar handla i.

När du sedan träffar dina kurskamrater nästa gång ska du vara beredd på att förklara, med hjälp av kartan, hur du tar dig till din matbutik.
   
   
Uppgift 2

Skriv frågor som kan hjälpa dig att ta reda på hur dina kurskamrater bor. Använd dig till exempel av frågeorden: Var? Hur långt? Hur länge? Hur stor? Hur mycket? Har du? Varför?

Dessa frågor kommer du sedan att få tillfälle att ställa nästa gång ni träffas.
   
   
Uppgift 3

Gå till biblioteket och titta på kartor. Personalen där kan hjälpa dig.

Titta på en karta över Sverige och ta reda på:

1. Vilket län bor du i?
2. Vilket landskap bor du i?
3. Vad heter den största staden i länet?
4. Finns det någon stor sjö, älv eller hav i närheten? Vad heter de?
5. Cirka hur många kilometer bor du från din födelsestad?

Berätta för klassen nästa gång ni träffas.