Verb

 

tillbaka

 

Tempus

Verbet betyder något, men det uttrycker också en tid. Tempus betyder tid.

Det finns två tider: nutid och dåtid.

 

 

Sara handlar mycket mat. (nu)

Hon handlade igår också.

 

 

Grupp 1

Verbet består av ett grundord (handla) och en ändelse. Ändelsen visar om det är nu (-r)
eller då (-de).
 

 

Hon handla -r   nu.

Hon handla -de igår.  (inte nu – förut)

 


Många verb följer denna regel. Vi kallar dessa för AR-verb, eller GRUPP 1.

 

 

NUTID  – Presens

 

DÅTID – Preteritum

lagar
pratar
tittar
lyssnar

 
lagade
pratade
tittade
lyssnade

 


Formen för nutid kallas för presens och denna form använder man också för att visa att något händer varje dag (alltid).

Eva jobbar varje dag.

Formen som indikerar dåtid kallas för preteritum.
 

 

 


När man läser så ger även adverbialet information om tiden. Man kan säga att man får dubbel information om tiden.
 

 

Hon jobbade igår / förra veckan / i måndags...

 


Men vissa meningar saknar adverbial och då är ändelsen den enda informationen om tiden.
 

 

Vi studerade och pratade.

 

   
I talspråk så betonas inte ändelsen.

Man säger: [Hon pratade]

Ibland försvinner ändelsen helt.
 

Läs mer om tempusformer.