Verbformer och tempus

 

 

tillbaka

 


Ett verb kan ha olika former.

 

prata, pratar, pratade, har pratat  

 


Verbets form visar om något händer nu eller då (tempus)
 

 

 

 

Tempus

 

 

 

Former

Verbet kan stå i olika former. Här är några exempel.

 

 

 

Verbform

  Exempel

 

 

 

 

 

 

IMPERATIV - grundform

Vid uppmaningar

Det finns ofta ett utropstecken!

 

  Kom!

  Ta det lugnt!

  Lyssna!

  Var försiktig!

 

 

 

 

 

 

 

INFINITIV

(ingen tid) Efter ordet   "att" och efter hjälpverb

 

 

  Att studera är roligt.

  Carlo tycker om att

  lyssna på musik.

  Ali måste sova.

  Betty vill dansa.
   

 

 

 

 

 

PRESENS

Nu, alltid

 

 

  Hassan studerar.

  Vi pratar varje dag.

  Oslo ligger i Norge

  Brasilien är bäst!

 

 

 

 

 

 


PRETERITUM

Före nu /igår, förut

Man använder preteritum när man berättar vad som hände.

Tiden framgår.

 

 

  Hassan studerade igår

  Vi pratade igår

  Jag handlade på Maxi

  förra veckan.

  Jag var hemma i går.

 

 

 

 

 

 

 


PERFEKT

Det är slut / färdigt men har betydelse för nuet.

Tidpunkten är inte viktig.

 

  Jag har läst boken.

  Jag har träffat rektorn.

  Jag har duschat. (slut)

 

tillbaka