Prepositioner

på, i, till

 

Till övningen

 

 
Prepositioner betyder ungefär framför position.

Prepositioner står framför ord som uttrycker en plats eller rättare sagt position.

 

 

bordet, i väskan, över soffan.

Prepositioner står framför substantiv. Substantiven står då i bestämd form och utgör adverbial i satsen.

 

 

Ali går till skolan.

Han handlar i affären.

Exempel:

i, på, över, under, vid, mot, med, åt, för, till, från, av, genom, ur, före, efter.

 
Prepositioner betonas normalt inte. Bara när man förtydliga och undvika missuppfattning.
 
 

Hon åker till skolan
 
(Skolan betonas.
Prepositionen till hörs mycket lite, när man talar.
 
 [Honåketiskolan] uttal

Han gömde sig bakom gardinen.

Jämför

–Ställ dig bakom mig, sa jag.

 

   
Prepositionen kan också ha en koppling till verbet.
 
 

Exempel:

Hon pratar med någon.

Säger något till någon.

Hon letar efter något.

 

 
Det är ofta bäst att lära sig hela meningen och inte tänka för mycket.

Vissa uttryck, som består av flera ord används på samma sätt som prepositioner.
 

 

På grund av,
till följd av,
tillsammans med,
i stället för,
med anledning av,
för.... skull.

Övning

 

upp