Välj rätt preposition!   (i, på, till, med, om, efter, för)