Konjunktioner

och, men, för...

 

 tillbaka

 

 

Konjunktioner förenar ord, satser och satsdelar.

Den vanligaste konjunktionen är "och".

rik och vacker

 


á
Konjunktionen förenar vagnarna

 

Det fins två olika sorters konjunktioner, samordnande och underordnande.

Samordnande konjunktioner

De sätter i hop satser av samma slag.

och, men, för, utan, medan...

 

Maria läser och Erik sover.

Pedro trycker på knappen men ingenting händer.

Olle stannar hemma för han är sjuk.

 

Övning

Klicka på konjunktionen!

 

Underordnade konjunktioner

Dessa konjunktioner inleder bisatser. Den vanligaste konjunktionen är "att".

Underordnade konjunktioner kopplar i hop olika satser, en huvudsats och en bisats.
 
 

Bisatsen är underordnad huvudsatsen och kan inte utgöra en egen mening.
 

 

Maria vill att vi ska äta middag tillsammans.

Maria undrar om alla kommer.

 

  Underordnade konjunktionen uttrycker en relation av något slag, t ex tid, orsak, avsikt, villkor.

 

 

tid

 

 

när, då, sedan,

 

orsak

 

för att, eftersom

 

avsikt

 

så att, för att

 

följd

 

så, så att, därför att

 

undran

 

om, ifall,

 

reservation

 

fastän, trots att