Klicka på konjunktionen!

   

Vad är en konjunktion?