Kontrollera skrivuppgiften!

 

Checklista.pdf

 

 

 

 

Kontroll av Skrivuppgift/
Uppsats på SAS/MM 06

   
  Läs igenom texten och...

 

 
 

 

1. Kontrollera tempus!

Tempusharmoni. Ex. presens eller preteritum

 

2. Kontrollera adjektivböjningar

Ex. en vacker kvinna,
den vackra kvinnan,
de vackra kvinnorna

 

3. Kontrollera obestämd och bestämd form!

Obs! Obestämd form efter genitiv och possessiva pronomen:
Den + bestämd form på substantivet.
Bestämd form om du nämnt saken tidigare.
 

4. Kontrollera ordföljd

Om meningen börjar med annat ord än subjekt blir det omvänd ordföljd dvs. verb + subjekt.
Obs! Gäller huvudsats. Obs! Ej efter och och men.
Ex. Men han gick hem.
 

Då gick han hem.
I bisats alltid rak ordföljd.

Subjekt + verb
Ex. Hon påpekade, att hon ville komma .

 

 

   
 

5. Inte

I bisats före första verbet: Biff – regeln! Ex. Hon påpekade, att hon inte ville komma.
 
I huvudsats efter första verbet: Heff –regeln! Ex. Hon påpekade inte, att hon ville komma.
 

6. Kontrollera stavning!

Dubbelteckning. Lång och kort vokal.
Lyssna ex. tal - tall.

 

7. Stor bokstav.

a) när du börjar ny mening.
b) vid namn på personer och platser.
 

8. Kontrollera meningarnas längd

 

9. Bisatser måste stå tillsammans med huvudsats!

Ex. När han gick ut. Fel
När han gick ut, stannade jag hemma. Rätt
 

10. Kontrollera att du skrivit läsligt
och ”lagom luftigt”!

 

   
   

Check –lista

  1. Tempus
  2. Adjektivet
  3. Obestämd och Bestämd Form
  4. Ordföljd
  5. Inte på rätt plats
  6. Stavning
  7. Stor bokstav
  8. Meningars längd
  9. Inga ensamma bisatser
  10. Luft

 

Lycka till!
önskar Majsan