Utbildning

 

   
       
 

Lärobjekt från Safir

   
 

Skolan

 

   
   

 

 
       
 

 

   
  Utbildningsinfo.se
Information om utbildningssystemet

Alla studier.se

 

   
 

SFI

SFI- Yrkesförberedande sfi med praktik
Söderort

 

   
 

Efter SFI

Sjukvårdssvenska  Sök även på Google

 

   
  Alla studier.se

 

   
 

Körkortsträning

Teoriprov för körkort - test på vägmärken

Vägmärken – Körkort online

 

 
  Nationellt centrum -
Information om sfi och svenska som andraspråk

 

   
  Utbildningsradion