Portaler

 

  Portaler är platser som är fyllda med länkar till andra sidor.

 

   
 

Kreativ pedagogik
Rik samling för SFI och språk

 

 

 

 
 

Länkskafferiet
Länkar till platser som du kan använda i skolarbetet.
Myndigheten för skolutveckling

 

 

 
 

Svenska institutet
Främst för svensklärare i utlandet, men här finns jättemånga länkar.

 

 

 

 
  Stockholms intensivsvenska för akademiker

 

   
  Finlandssvenska portaler
 
   
  Inetmedia
Nyhetsbrev och länkar

Portaler från hela världen