Modul 6: Lagar och regler

Introduktion

Sverige styrs av lagar. Lagarna är demokratiskt bestämda av det folkvalda parlamentet. Därför reflekterar lagarna det svenska folkets moral, vad vi tycker är rätt och fel.

Svenskar har stor respekt för lagarna och vill följa dem. Därför är det också ett socialt tabu att bryta mot lagen – du blir inte respekterad om du inte respekterar lagen.

Den svenska byråkratin är inte speciellt korrumperad, folket litar på systemet och är lojalt mot det. Och vice versa. Så, att följa reglerna är därför det bästa sättet att nå framgång i Sverige.


 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande