Modul 4: Ekonomi och marknad

Introduktion

Sverige är en välfärdsstat, ett land där marknaden är fri men där staten tar ett stort ansvar för att ge stöd till de ekonomiskt svaga. De som har ska ge till dem som inte har, via relativt höga skatter.

En egenföretagare måste förstå det svenska skattesystemet, vad staten vill ha och förväntar sig. Men du behöver också förstå den svenska marknaden, vad kunderna vill ha och förväntar sig.

Om du samarbetar med kunder och myndigheter, och lär av dem, når du framgång. Men bara om du har ordning på dina papper. Administrationen av din verksamhet är en viktig del av jobbet som egen företagare.


 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande