Modul 1: Studier och inlärning

Introduktion

Att lära sig förstå ett nytt land med annat språk, annan kultur och andra regler är ett hårt arbete. Det är viktigt att du arbetar effektivt om du ska kunna lära dig snabbt och korrekt.

Varje person lär sig på sitt speciella sätt. Du måste därför känna dig själv och förstå hur du bäst organiserar dina studier. Du måste veta hur du lär dig på bästa sätt.

Vi börjar därför med en studie av studierna, vi börjar med att lära oss att lära oss.

 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande