Längder: kilometer, meter, decimeter, centimeter

 
 

  Skriv om längderna till den enhet som är angiven inom parentes.
  Där står både hela ordet och dess förkortning.
  Det är vanligt att man skriver förkortningarna men man säger hela orden (decimeter, meter etc).