Längder: kilometer, meter, decimeter, centimeter

 
 

  Vikter är inte så lätt. Prova den här övningen.
  Skriv om meningarna genom att byta ut hekto (hg) mot gram (g).
  Det är förkortningarna för vikter som står inom parentes.
  Det är vanligt att man skriver förkortningarna men man uttalar orden som de står för (hekto, gram).