Grammatik: Verb, futurum

 
 

  Välj ett passande uttryck i följande meningar.
  Markera de alternativ som passar. Ibland kan det finnas mer än ett rätt alternativ.