Efter skolan: adjektiv

 
 

Läs texten samtidigt som du lyssnar. Gör sedan övningen.
 

  Här ska du leta adjektiv. Skriv in de ord som är adjektiv på den tomma raden.

  Exempel:
  Milton är glad. Glad är ett adjektiv, för det beskriver hur Milton är.
  Milton är lång. Lång är ett adjektiv, för det beskriver hur Milton ser ut.