Efter skolan: substantiv 2

 
 

Läs texten samtidigt som du lyssnar. Gör sedan övningen.
 

  Här ska du leta substantiv. Skriv in de ord som är substantiv på den tomma raden.
  Obs! Namnet i rubriken, Anna, är ett substantiv,
  men räknas inte in bland de 14. Börja leta efter rubriken
.