Efter skolan: motsatsord

 
 

Läs texten samtidigt som du lyssnar.
De markerade orden är sådana ord som du kommer att jobba med i övningen
som kommer efter texten. Men då kommer alla ord att stå i sin grundform.
 

  Här ska du jobba med motsatsord. Skriv in motsatsordet på den tomma raden.
  Tänk även här på vilken betydelse ordet har i sitt sammanhang (i texten).

  Exempel:
 
Ord: Kort  Motsatsord: Lång