Efter skolan: adjektiv, komparation

 
 

Läs texten samtidigt som du lyssnar. De markerade orden är sådana
ord som beskriver saker, alltså talar om hur någonting ser ut eller är.
De kallas för adjektiv och dem kan man använda i tre olika
former för att jämföra (komparera). Titta lite extra på dem.
Gör sedan övningen som kommer efter texten.
 

  Skriv in rätt form av orden enligt exemplen.
  Observera att det finns flera mönster att följa!