Arbete: Hitta en förklaring

 
 

Hitta rätt förklaring!
Här ser du flera ord. Vilka förklaringar passar till vilket ord?
Klicka på ett ord i den vänstra spalten och en passande förklaring i den högra.

Använd gärna Svenska Akademiens Ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob
som hjälp, om du behöver.