Arbete: Kombinera ord

 
 

Kombinera ord
Här ser du flera verb. Vilka yrken passar till vilket verb?
Klicka på ett verb till vänster och ett passande alternativ till höger.
Det kan finnas flera alternativ som är rätt, men om du tänker
på de tidigare övningarna i den här modulen så finns bara ett sätt att få alla tio rätt..