Arbete: Vem gör vad - läsförståelse

 
 

Vem gör vad? - Läsförståelse
Läs texterna och besvara sedan frågorna.