Arbete: Minnen - läs och hörförståelse

 
 

Minnen - Läs- och hörförståelse
Lyssna på texten och besvara sedan frågorna.
De ord som är understrukna får du en förklaring till om du klickar på dem.