Arbete: En intervju - hörförståelse

 
 

En intervju - hörförståelse
Lyssna på texten. Besvara sedan frågorna.