Arbete: Veikko söker jobb

 
 

Veikko söker jobb – hörförståelse
Vissa ord saknas! Lyssna på texten och fyll i dina förslag.