Politik i Sverige

 
 

Läs texten samtidigt som du lyssnar. Besvara sedan frågorna.