Skatter i Sverige

 
 

Om skatter - läs- och hörförståelse
Lyssna på texten! Gör sedan övningen som kommer direkt efter.
 

  Om du vill veta mera om skatter fråga på Skattemyndigheten i din stad eller gå in på
  deras hemsida  http://www.skatteverket.se/

  Nedan kommer några påståenden. Skriv om dem till frågor enligt exemplet.

  Exempel:
  Du har hört talas om deklarationen. = Har du hört talas om deklarationen?
  De vill veta mera. = Vill de veta mera?