Försäkringar

 
 

Lyssna på texten och besvara sedan frågorna.
De ord som är understrukna får du en förklaring till om du klickar på dem.