Allemansrätten - uppmaningar

 
 

Lyssna på och läs den korta texten nedan.
Titta speciellt på de korta uppmaningar som finns i andra stycket.
 

  Nu ska du få träna på att använda uppmaningar.

  Exempel:
  Här får du inte elda kan också sägas som: Elda inte!
  Du får inte ta min bok kan också sägas som: Ta inte min bok!

 
Gör nya meningar enligt exemplen ovan. Använd bara 2 - 4 ord.