Verb: Från presens till supinum

 
 
  Verb – Supinum 2
  Även här hittar du ordets grundform (presens) inom parentes.
  Fyll i de tomma raderna med supinumformen av orden.