Ordföljd

 
 
  Ordföljd
  Veikko ska ta med sig sin flickvän på ett besök i Stockholm.
  Genom att placera orden i rätt följd, med hjälp av musen, får du läsa
  vad de planerar att göra på sitt besök. Börja med det ord som är understruket.
  När du gjort rätt åker meningen upp ovanför raden.