Känslor 2

 
 
  Känslor – Ordkunskap 2
  Här ser du fem män. De visar några olika känslor man kan uppleva.
  Markera det ord du tycker passar bäst till varje bild.
 
n