Att jämföra - komparera adjektiv

 
 
  Adjektivets komparation
  Fyll i de tomma raderna genom att använda ordet (ett adjektiv)
  som står inom parentes (..), före varje mening.
 
  Exempel 1: dyr, dyrare, dyrast
  Exempel 2: ung, yngre, yngst
 Tänk på att du ska använda ordet i rätt form enligt exemplen ovan. Ta hjälp av bilderna.