Verb: dåtid, preteritum

 
 
  Från presens till preteritum
  De understrukna orden står i grundform (presens eller infinitiv).
  Skriv samma ord, men i dåtidsform (preteritum), på den tomma raden.
  Titta på exemplet i den första meningen.