I bostaden

 
 
  Läs orden och meningarna. Dra sedan rätt ord till rätt mening.